COMUNICAT: Llubí no vol canviar d’institut

Les mares i els pares del CEIP Duran Estrany de Llubí s’oposen a la intenció de la Conselleria d’Educació d’adscriure la seva escola a l’institut Albuhaira de Muro, en lloc del de Sineu, on van els seus alumnes d’ençà que es va posar en marxa. Un 99% dels assistents a l’assemblea convocada per l’Associació de Mares i Pares (AMIPA) aquest dimarts rebutjaren la proposta i lamentaren l’actitud poc dialogant de la Conselleria, que no els ha consultat ni a ells ni als centres implicats.

Després d’unes setmanes de rumors al respecte, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres va notificar divendres a l’escola la seva intenció, adduint «qüestions de racionalitat i optimització de recursos». Concretament, l’Administració afirma que l’IES Sineu està saturat i que Muro és més a prop de Llubí que no Sineu. El fet, però, és que Llubí es troba pràcticament a la mateixa distància dels dos pobles, mentre que fonts de l’institut del Pla neguen que hi hagi saturació i no veuen amb bons ulls la pèrdua de l’alumnat llubiner, que fa més d’una dècada que acull.

Més enllà d’aquestes inexactituds, però, el que ha indignat la comunitat educativa de Llubí ha estat la manca de transparència i la nul∙la voluntat de consens que ha demostrat la conselleria. Ni els centres afectats, ni els pares i mares, ni l’ajuntament han estat consultats, i sembla que la decisió tampoc no compta amb informe favorable d’Inspecció Educativa. De fet, cap dels centres implicats sembla estar interessat en el canvi.

L’AMIPA CP Duran Estrany considera que aquest canvi no respon a cap planificació seriosa i que no s’han tengut en compte els lligams entre Llubí i els altres municipis (la pràctica totalitat del Pla) amb què ara comparteix no només institut, sinó també altres serveis, i amb els quals està mancomunat.

Cal recordar que l’institut de Sineu va ser possible després d’anys de reivindicació d’un centre d’educació secundària per als municipis del Pla de Mallorca i que Llubí fou un dels pobles més actius en aquesta reivindicació.

L’Associació ha fet arribar per carta els motius de la seva oposició al canvi d’adscripció. També s’ha posat en contacte amb els centres afectats i amb l’ajuntament, així com amb altres entitats del municipi, per implicar­los en la seva resposta.

Llubí, 10 de febrer de 2016

AMIPA CP Duran Estrany