L’AMIPA tornarà a lliurar les beques escolars als millors alumnes de cada curs i material escolar a cursos d’Infantil

Informació actualitzada el 4 gener 2013

L’AMIPA del CP Duran Estrany tornará a fer entrega de la beca per a llibres aquest curs 2012/2013. Aquestes beques es concedeixen als alumnes membres de l´AMIPA que millors resultats hagin obtingut al final de curs, sempre segons la valoració del claustre de Mestres. L´import será de 90 euros per als alumnes de primer i segon de primària, i de 70 euros als alumnes de tercer, quart, cinquè i sisè de primària.

Així, quan acabi el curs 2012/2013, el claustre de Mestres informarà a l’Amipa els noms dels alumnes i procedirem al pagament a la festa de fi de curs.

Per els alumnes d´infantil, hi a causa de la complexidad d´avaluar al millor alumne de cada curs a quest nivell, lliurarem a cada aula un lot de material escolar pel mateix valor que el cost dels llibres de texte que els alumnes han adquirit a principi de curs.

Fotografies nadalenques per als nins i nines de l’AMIPA i descomptes per a la resta de comunitat educativa

ImagenLa AMIPA informa que, amb motiu de les pròximes festes nadalenques, regalarà als nins i nines membres d’aquesta associació un lot fotogràfic compost per:

1 Foto 15×20

2 Fotos 13×18 blanc i negre

4 Postals Nadalenques

2 Calendaris 13×18

8 Fotos Carnet

1 Foto de Grup

Els nins i nines que no són membres de l ‘AMIPA obtindran un descompte que els permetrà comprar tot el lot per 15 euros. Les sessions fotogràfiques es realitzaran el proper 12 de novembre a l’escola.

Les fàmilies que volgueu que la foto sigui de germans nomès ho heu de comunicar a l´escola. En cas que el nin o nina que tingui germans que no venguin a l´escola la foto es podrá realitzar el mateix dia, de 8.15 hores a 09.00 hores.

Si teniu dubtes podeu formular-los al següent correu electrònic: amipacpduranestrany@gmail.com.